QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội

Ngày đăng 19/12/2023 | 18:05  | Lượt xem: 288
Ngày 19/12/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6468/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội...

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung lĩnh vực hộ tịch, nuôi con nuôi

Ngày đăng 03/12/2023 | 04:31  | Lượt xem: 270
Ngày 01 tháng 12 năm 2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6144/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh...

Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện ủy quyền cho UBND cấp xã đủ điều kiện tiếp nhận và giải quyết

Ngày đăng 09/11/2023 | 10:30  | Lượt xem: 274
Ngày 08/11/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5683/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội thuộc...

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực LĐTBXH thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện ủy quyền cho cấp xã

Ngày đăng 09/11/2023 | 10:00  | Lượt xem: 285
Ngày 08/11/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5682/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND...

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

Ngày đăng 31/08/2023 | 04:30  | Lượt xem: 306
Ngày 30/08/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4330/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện theo phương án ủy quyền giải...

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Ngày đăng 09/08/2023 | 09:00  | Lượt xem: 336
Ngày 08/08/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3974/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường

Ngày đăng 09/08/2023 | 09:30  | Lượt xem: 227
Ngày 08/08/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3969/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Môi trường; Khí tượng thủy văn; Đo đạc bản đồ;...

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Ngày đăng 05/04/2023 | 08:46  | Lượt xem: 868
Ngày 04 tháng 04 năm 2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1977/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm...

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày đăng 03/03/2023 | 11:22  | Lượt xem: 850
Ngày 27 tháng 02 năm 2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1233/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động - Thương binh...

Quyết định công bố Danh mục TTHC mới ban hành; Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, hộ tịch

Ngày đăng 30/01/2023 | 07:42  | Lượt xem: 762
Ngày 16 tháng 01 năm 2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong...

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/11/2022 | 04:26  | Lượt xem: 870
Ngày 31 tháng 10 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/05/2022 | 09:00  | Lượt xem: 429
Ngày 23 tháng 5 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1730/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát...

Quyết định công bố danh mục TTHC mới ban hành, danh mục TTHC được chuẩn hóa, danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung, danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tư pháp

Ngày đăng 27/08/2021 | 02:00  | Lượt xem: 345
Ngày 25 tháng 8 năm 2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số: 4016/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa,...

Quyết định công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Ngày đăng 05/05/2022 | 09:12  | Lượt xem: 380
Ngày 04 tháng 5 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số:1494/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm và...

Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình

Ngày đăng 12/05/2022 | 09:00  | Lượt xem: 416
Ngày 10 tháng 5 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1533/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và...

Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành lĩnh vực Khoáng sản, Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn, Đo đạc, bản đồ và viễn thám.

Ngày đăng 21/10/2022 | 01:50  | Lượt xem: 390
Ngày 19 tháng 10 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3925/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoáng sản, Tài nguyên nước,...

Quyết định về việc phê duyệt, bãi bỏ các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành trong lĩnh vực môi trường

Ngày đăng 26/07/2022 | 09:00  | Lượt xem: 335
Ngày 25 tháng 7 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2583/QĐ-UBND về việc phê duyệt, bãi bỏ các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành trong lĩnh vực môi trường...

Quyết định công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày đăng 27/06/2022 | 09:00  | Lượt xem: 370
Ngày 24 tháng 6 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2184/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc...

Quyết định công bố Danh mục TTHC mới ban hành, Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung; Danh mục TTHC thay thế; Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT, UBND cấp huyện

Ngày đăng 03/06/2022 | 01:38  | Lượt xem: 398
Ngày 01 tháng 6 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1838/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung;...

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra Thành phố

Ngày đăng 28/01/2021 | 09:30  | Lượt xem: 280
Ngày 26 tháng 01 năm 2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 551/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra Thành...