Giới thiệu chung Giới thiệu chung

ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CANH NẬU TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI, THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN (1986-2020)

Ngày đăng 29/03/2023 | 16:38  | Lượt xem: 172
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986), Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới, “đổi mới tư duy trước hết là tư duy kinh tế, đổi mới tổ chức, đổi mới đội ngũ cán bộ, đổi mới phong...

ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CANH NẬU THỰC HIỆN HAI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976-1985)

Ngày đăng 29/03/2023 | 04:35  | Lượt xem: 536
Đất nước thống nhất, cả nước đi lên CNXH, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn; hàn gắn vết thương chiến tranh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội;...

ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CANH NẬU THAM GIA XÂY DỰNG CNXH Ở MIỀN BẮC VÀ ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1954-1975)

Ngày đăng 29/03/2023 | 04:32  | Lượt xem: 600
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi; Hiệp định Giơ ne vơ về “Chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương” được ký kết; miền Bắc được hoàn toàn giải phóng; miền Nam đế quốc...

NHÂN DÂN CANH NẬU TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1946 - 1954)

Ngày đăng 29/03/2023 | 04:29  | Lượt xem: 141
Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, cuối năm 1946 chúng đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn và gây hấn ở Hà Nội. Trước tình hình độc lập, hòa bình của dân tộc bị đe dọa, đêm 19 rạng ngày...

XÃ CANH NẬU TRONG CUỘC TỔNG KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG THÁNG 8/1945

Ngày đăng 29/03/2023 | 04:25  | Lượt xem: 120
  I. TÌNH HÌNH XÃ CANH NẬU TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG 8/1945   Năm 1858 thực dân Pháp xâm lược nước ta, triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu hàng Pháp. Với Hiệp ước Pa...

Nhà thờ họ Giáo Canh Nậu

Ngày đăng 20/02/2023 | 04:06  | Lượt xem: 124
Trên địa bàn xã Canh Nậu hiện nay có 22 hộ theo đạo Thiên chúa với 115 nhân khẩu, sống tập trung tại thôn 1 xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Chùa Huyền Quan (chùa thôn 4)

Ngày đăng 20/02/2023 | 03:45  | Lượt xem: 101
Chùa Huyền Quang tọa lạc tại thôn 4 (xưa kia là Nậu Hậu) trên khuôn viên 427 m2

Quán làng Canh Nậu

Ngày đăng 03/02/2023 | 10:37  | Lượt xem: 169
Quán Canh Nậu tọa lạc trên gò đất cao, thuộc thôn hai có diện tích 278,2 m 2 . Tương truyền quán được xây dựng lâu đời, từ những ngày cư dân về lập ấp, khai khẩn đồng điền sinh sống trên đất...

Chùa Linh Trung (chùa Nậu Nhì hay còn gọi là chùa thôn 2)

Ngày đăng 03/02/2023 | 10:32  | Lượt xem: 137
Chùa Linh Trung được xây dựng tại Nậu Nhì, diện tích khuôn viên chùa rộng 1.052 m 2 . Theo “hậu bi ký” chùa được xây dựng năm Cảnh Hưng thứ 41 (1780). Từ ngoài vào, qua tam quan và sân chùa...

Truyền thống văn hóa xưa của người kẻ Núc - xã Canh Nậu ngày nay

Ngày đăng 03/02/2023 | 10:08  | Lượt xem: 76
Từ những cư dân đầu tiên về sinh cơ lập ấp tại vùng kẻ Núc, sinh sống ở vùng “rốn” nước, sản xuất nông nghiệp “chiêm khê, mùa thối” và phụ thuộc vào thiên nhiên, nên các thế hệ người dân Kẻ...
Hiển thị 1 - 10 trong 15 kết quả.