TIN HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TIN HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND xã Canh Nậu tổ chức kỳ họp thứ 11, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Publish date 27/06/2024 | 08:30  | Lượt xem: 28
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Ngày 25, 26/6/2024, HĐND xã Canh Nậu...

Đại biểu HĐND xã Canh Nậu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026  

Publish date 07/06/2024 | 08:30  | Lượt xem: 59
Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019. Thực hiện kế hoạch số:...

HĐND xã Canh Nậu tổ chức kỳ họp thứ 10, (kỳ họp chuyên đề) HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Publish date 04/04/2024 | 04:10  | Lượt xem: 71
Ngày 04/4/2024, HĐND xã Canh Nậu tổ chức kỳ họp thứ 10, (kỳ họp chuyên đề) HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại biểu HĐND xã Canh Nậu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 09 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026  

Publish date 14/12/2023 | 08:30  | Lượt xem: 751
Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019. Thực hiện kế hoạch số:...

HĐND xã Canh Nậu tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp về “Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa năm 2023”.

Publish date 29/09/2023 | 04:00  | Lượt xem: 186
Ngày 29/9, thường trực HĐND xã Canh Nậu tổ chức phiên giải trình về “Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa năm 2023”.

HĐND xã Canh Nậu tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề của các đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 về “Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2023 và những năm tiếp theo trên địa bà xã”.

Publish date 29/08/2023 | 05:30  | Lượt xem: 277
Ngày 29/8/2023 Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã phối hợp cùng Thường trực HĐND, UBND xã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử chuyên đề của các đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 về “công tác chuyển...

HĐND xã Canh Nậu tổ chức kỳ họp thứ 07, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Publish date 24/06/2023 | 08:30  | Lượt xem: 308
Ngày 22, 23/6/2023, HĐND xã Canh Nậu tổ chức kỳ họp thứ 07, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thất - đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Publish date 19/06/2023 | 02:00  | Lượt xem: 3081
Ngày 19/6/2023, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Thạch Thất – đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc với cử tri các xã Canh Nậu, Dị Nậu, Hương Ngải trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện tại hội trường UBND...

Hội đồng nhân dân xã Canh Nậu sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ 2021 – 2026; giao ban quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023.

Publish date 19/04/2023 | 04:21  | Lượt xem: 480
Sáng nay, 19/4/2023, HĐND xã Canh Nậu tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Hội đồng nhân dân xã (khóa XX), nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND xã Canh Nậu tổ chức kỳ họp thứ 06, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Publish date 30/12/2022 | 04:30  | Lượt xem: 902
Ngày 29, 30/12/2022, HĐND xã Canh Nậu tổ chức kỳ họp thứ 06, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026