HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND xã Canh Nậu tổ chức kỳ họp thứ 11, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Publish date 27/06/2024 | 08:30  | Lượt xem: 28
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Ngày 25, 26/6/2024, HĐND xã Canh Nậu...

Đại biểu HĐND xã Canh Nậu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026  

Publish date 07/06/2024 | 08:30  | Lượt xem: 59
Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019. Thực hiện kế hoạch số:...

HĐND xã Canh Nậu tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp về “Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án còn vướng mắc trên địa bàn xã”.

Publish date 31/05/2024 | 03:00  | Lượt xem: 61
Sáng ngày 31/5/2024 Thường trực HĐND xã Canh Nậu tổ chức phiên giải trình về “Công tác GPMB các dự án còn vướng mắc trên địa bàn xã”.

HĐND xã Canh Nậu tổ chức kỳ họp thứ 10, (kỳ họp chuyên đề) HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Publish date 04/04/2024 | 04:10  | Lượt xem: 71
Ngày 04/4/2024, HĐND xã Canh Nậu tổ chức kỳ họp thứ 10, (kỳ họp chuyên đề) HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

HĐND xã Canh Nậu tổ chức kỳ họp thứ 09, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Publish date 26/12/2023 | 09:42  | Lượt xem: 723
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Ngày 25/12/2023, HĐND xã Canh Nậu tổ...

Đại biểu HĐND xã Canh Nậu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 09 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026  

Publish date 14/12/2023 | 08:30  | Lượt xem: 751
Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019. Thực hiện kế hoạch số:...

HĐND xã Canh Nậu tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp về “Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa năm 2023”.

Publish date 29/09/2023 | 04:00  | Lượt xem: 186
Ngày 29/9, thường trực HĐND xã Canh Nậu tổ chức phiên giải trình về “Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa năm 2023”.

HĐND xã Canh Nậu tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề của các đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 về “Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2023 và những năm tiếp theo trên địa bà xã”.

Publish date 29/08/2023 | 05:30  | Lượt xem: 277
Ngày 29/8/2023 Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã phối hợp cùng Thường trực HĐND, UBND xã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử chuyên đề của các đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 về “công tác chuyển...

HĐND xã Canh Nậu tổ chức kỳ họp thứ 07, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Publish date 24/06/2023 | 08:30  | Lượt xem: 308
Ngày 22, 23/6/2023, HĐND xã Canh Nậu tổ chức kỳ họp thứ 07, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thường trực HĐND xã Canh Nậu tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ Bảy, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Publish date 05/05/2023 | 11:00  | Lượt xem: 202
Ngày 05/5/2023 Thường trực HĐND xã Canh Nậu tổ chức hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban thường trực UB MTTQ Việt Nam xã để thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp...