THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng:

1. Số điện thoại đường dây nóng: 02433592428                                        

2. Hòm thư điện tử:

xcn_thachthat@hanoi.gov.vn

3. Địa chỉ nhận thư: UBND xã Canh Nậu, huyện  Thạch Thất.

Địa chỉ: Thôn 4 xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.